Bestuur
Landzijde heeft een raad van bestuur waarvan Hillie Faber voorzitter is en Johan Zandberg lid. De voorzitter van de raad van bestuur heeft als aandachtsgebieden het algehele beleid, visieontwikkeling, communicatie, externe contacten. Het lid van de raad van bestuur heeft als aandachtsgebieden de bedrijfsvoering, personeel, zorg en financiën.
De raad van bestuur wordt geadviseerd door de cliëntenraad en een adviesraad, samengesteld uit de zorgboeren.
Een raad van commissarissen houdt toezicht.