De kracht van de zorgboerderij
Onze zorgboerderijen ontvangen hun deelnemers één of meerdere dagdelen per week en bieden veiligheid, ruimte en uitdagingen. Door hun manier van werken zorgen boeren ervoor dat er verbondenheid ontstaat tussen de deelnemers onderling, met de dieren op de boerderij en met de natuur. Werken in de buitenlucht draagt bij aan een betere lichamelijke en psychische gezondheid en er wordt samen gezond gegeten.

Zorgboerderijen werken binnen Landzijde samen om verschillende redenen:
- zorgboerderijen willen leren van elkaar
- als krachten gebundeld zijn, beschikken de zorgboerderijen over meer actuele kennis
- zorgboerderijen kunnen hun vakmanschap inzetten ten dienste van de cliënt en daarbij administratief en zorginhoudelijk ondersteund worden door professionals
- in samenwerking kan een beter passend aanbod bij de vraag gedaan worden
- kleinschaligheid is een groot goed en kan zo beter gewaarborgd worden.

Regio's
Om iedereen in Noord-Holland goed te kunnen bedienen, werkt Landzijde in regio's: Haarlemmermeer, Amstelland, Gooi- en Vechtstreek, Zaanstreek/Waterland, Kennemerland, de Kop van Noord-Holland en West Friesland. Elke regio heeft een regiocoördinator. Zij staan dicht bij de boeren en bij de mensen die gebruik maken van de zorgboerderijen. Zij zijn zowel voor boeren als voor de deelnemers het eerste aanspreekpunt.